مهندس نوید حکمت کارشناس الکترونیک و تکنولوژی سخت افزار مدیر و موسس مجموعه جزیره سخت افزار و مدیکال تک

با 15 سال سابقه عملی و حرفه ای در زمینه الکترونیک و سخت افزار مدیر بخش توسعه و ارتقاع تجهیزات زیبایی و لیزر